วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

{PC}Call of buty 4 online เซิบ ใกล้เคียง ปิง 100
call of buty 4 online

ใครแผ่นก๊อปมาๆๆ + +
เมื่อลงเกมเสร็จแร้ว

ให้โหลด แพทซ์ลงคับ

โหลด เสร็จแร้ว ให้ ลงทีละแพท์

โหลดโปรแกรม
XFIRE โหลด

ต่อไป คุณจะต้องมีโปรแกรม
XFIRE ค
ลิก
เมื่อโหลดได้แร้วต่อไปเป็นการสมัครคับ

เว็บสมัคร กดเลยสมัครเสร็จแร้ว ลงชื่อเข้าใช้ได้เรยคับ
loGin เสร็จแร้ว ให้ดูแท็บด้านซ้าย คลิกตรงรูปคอม 2 จอ


คลิกเสร็จต่อไปเป็นการอัพเกมคับ


ไปที่ tools-- Launch--- Detect Games จะได้ต่อไปเลือกเกม คับ แร้วกด oKกลับมาที่หน้าแรก คลิก หน้าจอคอม 2จอ

แร้ว เราจะเห็นเกม COD 4 คับ

แร้วดับเบิ้ลคลิกซะดับเบิ้ลคลิกแ้ร้ว จะมีเซิบออกมามากมาย ทีนี้ดูด้านบน หาคำว่า Ping กดให้ ลูกศรมันขึ้น
จะมีเซิบ ปิง 100 เอง เล่นได้แ้ร้วคับ เด๋วจะอัพรูปในเกมมาให้ดู